ตอน การศึกษาคือแสงสว่างของชีวิต

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงตระหนักถึงความจำเป็นของการรู้หนังสือของเยาวชนพื้นที่ชายแดนห่างไกล ซึ่งสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศ ที่ ศูนย์การเรียนรู้ ตชด.บ้านแม่ล่ะนา อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ได้สร้างโอกาสให้เด็กมีการศึกษาเพื่อเป็นรั้วที่แข็งแรงของชาติ

ชมสารคดี “ร้อยไทยด้วยดวงใจ” ทุกตอนได้ทางเว็บไซด์ สำนักงาน กปร.
www.rdpb.go.th