ลอยโคมแห่งศรัทธา ณ ดินแดนหมื่นเกาะ อินโดนีเซีย

แม้จะมีทะเลขวางกั้น แต่ความศรัทธาของผู้คนก็ลอยไปถึง มันเปลี่ยนท้องฟ้ายามค่ำของดินแดนหมื่นเกาะให้เต็มไปด้วยแสงเทียนแห่งศรัทธา ลอยไปสัมผัสกับปุยเมฆอันไกลโพ้น จนเป็นประสบการณ์อันยากจะลืมเลือน ณ อินโดนีเซีย