ลอยโคมแห่งศรัทธา ณ ดินแดนหมื่นเกาะ อินโดนีเซีย

แม้จะมีทะเลขวางกั้น แต่ความศรัทธาของผู้คนก็ลอยไปถึง มันเปลี่ยนท้องฟ้ายามค่ำของดินแดนหมื่นเกาะให้เต็มไปด้วยแสงเทียนแห่งศรัทธา ลอยไปสัมผัสกับปุยเมฆอันไกลโพ้น จนเป็นประสบการณ์อันยากจะลืมเลือน ณ อินโดนีเซีย

smIMG_4238.jpg

การลอยโคมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเหนือ องค์บุโรพุทโธ (Borobudur) ในคํ่าคืนพระจันทร์เต็มดวงเป็นภาพที่งดงามและสร้างความประทับใจแก่พุทธศาสนิกชน ประชาชนชาวอินโดนีเซีย และนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก

ผู้เข้าร่วมงานจะเขียนคําอธิษฐานแปะติดไว้ที่โคมและจะร่วมกันปล่อยโคมขึ้นเหนือท้องฟ้ายามคํ่าคืน แสงไฟจากโคมให้ความสุขสว่าง เพิ่มบรรยากาศแห่งความขลัง เสริมความยิ่งใหญ่ให้แก่มหาสถูปบุโรพุทโธ พุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก

smIMG_4252.jpg

การลอยโคมนี้จะจัดให้มีขึ้นในทุกปีในวันวิสาขบูชา หรือเรียกอย่างเป็นทางการในภาษาอินโดนีเซียว่า  “ฮารี รายา ไวสัก” (Hari Raya Waisak) หรือเรียกสั้นๆว่า “ไวสัก” (Waisak) ในปีนี้ตรงกับวันที่ 11 พฤษภาคม 2560  การลอยโคมถือเป็นไฮไลท์ของงานไวสัก เป็นกิจกรรมที่ผู้มาร่วมงาน ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดใดก็สามารถเข้าร่วมและสังเกตการณ์พิธีกรรมได้อย่างเป็นกันเอง

smIMG_4274 adj.jpg

ไวสัก (Waisak) อาจจะดูแตกต่างออกไป หากเมื่อมองจากงานวันวิสาขบูชาในบ้านเรา ซึ่งจะมีพิธีกรรมทางศาสนาที่ดูเคร่งขรึมและจริงจัง แต่งานไวสักที่ประเทศอินโดนีเซียจะเป็นในลักษณะของการ ผสมผสานงานพิธีกรรม (Ceremony) และงานเฉลิมฉลอง (Celebration) เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน เพราะก่อนเริ่มพิธีสวดมนต์ก็จะมีการฟ้อนรํา การแสดงคอนเสิร์ตบนเวทีที่มีพระสงฆ์นั่งรายเรียง อยู่บนตั่งในเวทีเดียวกันก่อนเริ่มพิธีกรรมทางพุทธศาสนา จึงถือว่าการจัดงาน ไวสักเป็นการเปิดรับและเชิญชวนให้ผู้ที่มีความเชื่อความศรัทธาทางศาสนาที่แตกต่างกันให้มาร่วมงานและร่วมกิจกรรมทางสังคมได้อย่างเปิดใจ ไร้ข้อกังวลว่าจะขัดต่อหลักศาสนาของตน

smIMG_4119.jpg

การจัดงาน ไวสัก (Waisak) นี้จึงถือเป็นการสนับสนุน เผยแผ่ ประชาสัมพันธ์ การร่วมจรรโลงให้พระพุทธศาสนายังดํารงคงอยู่ในประเทศอินโดนิเซียที่เป็นประเทศศมุสลิมทีใหญ่ที่สุดในโลกได้อย่างสง่างาม และอย่างสันติสุข ทั้งยังเป็นหนึ่งในการส่งเสริม การท่องเที่ยวของประเทศอินโดนีเซีย ที่ประสบผลสําเร็จเป็นอย่างยิ่ง

smcropIMG_4418.jpg

ในอินโดนีเซีย  แม้พระพุทธศาสนาตกอยู่ในภาวะเสื่อมโทรมตลอดระยะเวลาอันยาวนาน แต่พุทธศาสนิกชนชาวอินโดนิเซียได้ร่วมกันพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาให้ดํารง คงอยู่ และร่วมกันรื้อฟื้นให้มีการจัดงาน ไวสัก นับตั้งแต่ปีพ.ศ 2526 เป็นต้นมาจวบถึงปัจจุบัน งานไวสักในคํ่าคืนอันศักดิสิทธิ์นี้ จึงแสดงให้เห็นว่า ศรัทธาของชาวพุทธในประเทศอินโดนีเซีย ยังมีลมหายใจอยู่เสมอมิเลือนลาง

การเดินทางของ ลดาวัลย์  ซอนดัค’ ในสารคดี Tipitaka : The Living Messages

Handbill-[A4]-Tripitaka