Doc Alert 2 เดินสาย 15 มหาวิทยาลัยสู่การประกวดสารคดีระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 2

โครงการประกวดสารคดี Doc Alert ปีที่ 2 กลับมาอีกครั้ง หลังจากประสบความสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยจากครั้งที่ 1 จนได้ทีมที่มีความพร้อมในการผลิตสื่อสารคดีมืออาชีพ โดยในครั้งที่ 2 นี้ท้าทายนักสื่อสารรุ่นใหม่ด้วยหัวข้อ “ศาสตร์พระราชา อยู่รอด อยู่อย่างพอเพียง อยู่อย่างยั่งยืน” เพื่อผลิตสารคดีความยาว 22-25 นาที และร่วม Workshop การผลิตสารคดีทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การหาแรงบันดาลใจ ออกแบบโครงเรื่อง การเขียนTreatment จนนำไปสู่ขั้นตอนการถ่ายทำและตัดต่อจนสำเร็จเป็นสารคดีที่สามารถฉายให้กับสาธารณะ

Continue reading Doc Alert 2 เดินสาย 15 มหาวิทยาลัยสู่การประกวดสารคดีระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 2

Wrapped up the successful: ASIAN SIDE OF THE DOC 2018

Fostering the value of high standard of Asian documentary filmmaking with international potential!

PANA1789resize.JPG

Finally we have reached the final moment of THE 8th edition of ASIAN SIDE OF THE DOC last week.

The event played host to Asia’s largest gathering of the documentary and factual professionals across four days, 30 January – 2 February, at the Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok.

PANA1515resize.JPG

PANA1654resize.JPG

We, Documania Co.Ltd, are so proud to be a part of the program as long as all honorable members from Thailand DocsGroup. Our latest project “Romusha of the Death Railway” hit the stage in pitching session 3 and received good critical reviews from jury and decision makers such as Arte, NHK World, and Discovery Networks Asia Pacific.

Documania united with Thai documentary companies in Thailand Pavilion which including TV Burabha, Payai Creation Co.,Ltd, thaidocumentary TV, D.Doc Studio ,Global intercommunication Co.,Ltd, JSL , Wishtrend Thailand and Twentyfifty Productions.

PANA1822resize

PANA1869resize

Attracting 350 industry professionals from 35 different nations, ASIAN SIDE OF THE DOC 2018 proved to be very effective in efforts to reach key players in the Asian-Pacific region. The annual pitching forum and programmes sales market enjoyed an excellent 2:1 producer-to-broadcaster ratio with 90 international decision makers present, that fostered an invaluable networking and deal-making environment for delegates.

PANA1492resize

PANA1509resize

PANA1488resize

This year’s international marketplace event, co-organised with MAXIMAGE Co. Ltd, has provided an exceptional forum for discussion, learning, connection and business development. In addition to the high-quality pitches and hundreds of one-to-one meetings that resulted from the event’s networking opportunities and social activities, a carefully curated program of 30 sessions were scheduled highlighting the coproduction needs of ASEAN broadcasters, the Asian stories that fit Western audiences, a practical guide to interactivity in reality, as well as the consolidation among regional streaming services.

PANA1799resize.JPG

PANA1584resize.JPG

PANA1587resize.JPG

With the support of Thailand’s Department of International Trade Promotion – Ministry of Commerce (DITP), the Tourism Authority of Thailand (TAT), Ministry of Culture, Thai Media Fund and Thailand Film Office as co-funders, Gold Partner Thai PBS and Thailand Docs Group, the association uniting Thai producers of documentary films, Asian Side of the Doc has managed to grow confidence within the Asian TV industry and the booming regional media landscape.

 

2018 ASIAN SIDE OF THE DOC AWARDS ANNOUNCED

An international jury decided the awards for the best pitched projects among the 24 original stories coming from the Americas, Europe and Asia presented during daily pitch sessions.

 

  • Best INTERNATIONAL Project

Winner : « Small Island Big Song » – produced by Undergrowth Productions (Australia).

 

  • Best ASIAN Project

Winner : « Life With A Robot » – produced by Tokyo Video Center, Inc. (Japan).

 

  •  Best ASEAN Project

Winner : « Duck Academy » – produced by Payai Creation Co. Ltd (Thailand).

 

  •  NBC Universal Archives Award

Winner : « Walking the Road » – produced by Mandarin Film (China).

 

  • The Southeast Asia Audio-Visual Association (“SAAVA”) Award

Winner : « The Perfect Motion » – produced by Aloest Productions (France).

 

PANA2091resize.JPG

PANA1824resize.JPG

PANA1699resize.JPG

PANA1468resize

Asian Side of the Doc is an extraordinary opportunity for Thailand documentary filmmakers to show their competency and skills in producing quality international documentaries which can be listed on the ‘front line’ of world-class documentary producers. Nowadays, Thailand’s leading documentary filmmakers are gathering as a one band name ‘Thailand Documentary Group’ which is currently developing into an association. Our goal is aimed true, to develop our capabilities as well as to support and develop our personnel in the field of documentary production in Thailand.

We are a group that enters the world market together, to create economic value for the manufacturing content industry of the nation.

‘Romusha’ hits the pitch At Asian side of the Doc

PANA1822resize.JPG

The inspiration for documentary projects can come from anywhere. We live in a rapidly changing world, and people are hungry for stories and insights into different people, cultures, subjects, and concepts. From small slice-of-life short form to expansive multi-part series, documentaries can take many forms.

However, to begin your own documentary project, you’ll need to pitch it to others. And it was quite exciting in Asian side of the Doc 2018

PANA1866resize.JPG

Our latest project “Romusha of the Death Railway” hit the stage in pitching session 3 and received good critical reviews from jury and decision makers such as Arte, NHK World, and Discovery Networks Asia Pacific.

“This will recall that there was another group of people who had built the Death Railway with their lives.”

Nitchanan Kittikhun, a Documania’s producer, made a clear statement on the stage with Suphachai Thongsak, the director of the project. The two veteran documentary filmmakers presented the key concept story with good heart and precious details which made every minute of the pitching counted.

 

PANA1716resize.JPG
Nitchanan Kittikhun, the Documania’s producer and Suphachai Thongsak, the director

 

We received positive reviews from the jury who is a representative from NHK Japan said “This is a project that we want our people (the Japanese) to see the forgotten history. It’s important to record the story of people who reclaim their identity in cruel WWII event. Still, this project is unique! We haven’t heard the story from these people before”

PANA1869resize.JPG

During WWII, estimated 300,000 of Romusha or Asian Laborers were forced by Japanese Army to work on Thailand – Burma Railway. Just a few of them had a chance to return home. Most of them disappeared or died somewhere no one exactly knows. No cemetery. No name record. Nothing left to remind that Romusha was once the majority who built the Death Railway and experienced the most painful part of WWII history.

PANA1848resize.JPG

Chandra Sekaran had grown up in Malaysia with those untold memories from one of the survivors – his own father. He heard it, but never listened to it. After the father died, the son of Romusha realized that this missing piece of wartime might be lost forever. He needed to do something immediately. That was when he decided to walk into the forgotten history.

This is a mission against time. There are just a few of those Romusha still alive somewhere. P. Chandra Sekaran knows that this is the last chance to search for the survivors and record their oral history.

PANA1866resize.JPG

PANA1824resize.JPG

PANA1889resize.JPG

 

A total of 38 documentary projects from 7 countries were submitted to the ASD selection Jury, which selected only 10 projects to attend the intensive workshop, of which 7 were created by Thai producers.

3

PANA2068resize.JPG

PANA1654resize.JPG