Doc Alert 2 เดินสาย 15 มหาวิทยาลัยสู่การประกวดสารคดีระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 2

โครงการประกวดสารคดี Doc Alert ปีที่ 2 กลับมาอีกครั้ง หลังจากประสบความสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยจากครั้งที่ 1 จนได้ทีมที่มีความพร้อมในการผลิตสื่อสารคดีมืออาชีพ โดยในครั้งที่ 2 นี้ท้าทายนักสื่อสารรุ่นใหม่ด้วยหัวข้อ “ศาสตร์พระราชา อยู่รอด อยู่อย่างพอเพียง อยู่อย่างยั่งยืน” เพื่อผลิตสารคดีความยาว 22-25 นาที และร่วม Workshop การผลิตสารคดีทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การหาแรงบันดาลใจ ออกแบบโครงเรื่อง การเขียนTreatment จนนำไปสู่ขั้นตอนการถ่ายทำและตัดต่อจนสำเร็จเป็นสารคดีที่สามารถฉายให้กับสาธารณะ

Poster-DocAlert-ปี-2-Final-

ซึ่งโครงการ Doc Alert 2 เป็นที่สนใจของเหล่านักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย รวมทีมละไม่เกิน 3 คน ส่งใบสมัคร ชื่อสารคดี แนวคิด และเทคนิคการนำเสนอภายในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561

โดยมีโจทย์สารคดีเปิดกว้าง ตีความได้หลากหลายมุม นำเสนอเรื่องราวของชีวิตผู้คนที่นำศาสตร์พระราชาไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ และสามารถอยู่รอด อยู่อย่างพอเพียง อยู่อย่างยั่งยืน โดยสารคดีต้องเป็นผลงานที่บันทึกจากเหตุการณ์ บุคคล และสถานที่จริงเท่านั้น โดยไม่มีการจัดฉากในทุกกรณี และเป็นผลงานใหม่ที่ผลิตขึ้นเฉพาะโครงการนี้โดยเฉพาะเท่านั้น

 

S__119676989.jpg

S__119676991.jpg

BFFAFE24-BA73-4B73-9D14-EB1A21D33656.jpg

เรื่องและแนวคิดที่ได้รับคัดเลือก จะได้รับสิทธิ์เข้าการอบรมทำ Workshop การผลิต สารคดีระดับมืออาชีพที่ กรุงเทพฯ ต้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ยกเว้นค่าเดินทางมาร่วมกิจกรรม)

ทีมงาน Doc Alert นำโดยผู้บริหารบริษัท Documania จำกัด ชนินทร์ ชมะโชติ ลักษณา จีระจันทร์ และ วิภา สุขวัฒนาวิทย์ พบกับคณะอาจารย์วิชาสื่อสารมวลชนจากมหาวิทยาลัยต่างๆถึง 15 มหาวิทยาลัย อันประกอบไปด้วย

49B6C74C-6B09-44ED-B3E3-5D9BB0043CD2.jpg

10F81336-7FA0-48EB-B38F-118122F84FD6.jpg

S__10641501.jpg

 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยศิลปกร
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
 • มหาวิทยาลัยรังสิต
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เพื่อสร้างแรงผลักดันให้นักศึกษาเกิดความสนใจในการเข้าประกวดทดสอบฝีมือในโจทย์ที่ได้รับ ซึ่งจะมีพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาในทุกกระบวนการ โดยมีเงินรางวัลที่ 1 เงินสด  80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) รางวัลที่ 2 เงินสด    50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และรางวัลที่ 3 เงินสด    30,000 บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน)

S__10821665.jpg

B7531D8C-8060-4F21-96E9-931BD3BFC043.jpg

ACEA61C9-D0A8-41D9-9915-A0C1FC839193.jpg

89125784-9066-4BE6-887A-6773DEA6C64E.jpg

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ บริษัท ดอคคิวเมเนีย จำกัด

Tel : 02-159-0158

Fax : 02-159-0162

และรายละเอียดการสมัครได้ที่ https://documaniabangkok.com/doc-alert/