Doc Alert 2 คนสารคดีเข้ม เน้นคุณภาพ ปี2

โครงการประกวดสารคดี Doc Alert ปีที่ 2 กลับมาอีกครั้ง หลังจากประสบความสำเร็จจากครั้งที่ 1 อย่างงดงาม จนได้ทีมสารคดีนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง พร้อมพัฒนาสื่อสารคดีได้ในหลายรูปแบบใกล้เคียงกับระดับมืออาชีพ

Continue reading Doc Alert 2 คนสารคดีเข้ม เน้นคุณภาพ ปี2