Doc Alert 2 คนสารคดีเข้ม เน้นคุณภาพ ปี2

Workshop มีบรรยากาศเข้มข้น ท้าทายการเรียนรู้ของทุกทีม โดย“Doc Alert ปี 2” จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม ซินนามอน เรสซิเดนซ์

หัวข้อของกิจกรรม Workshop ถูกออกแบบอย่างเป็นพลวัตร ตามศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่ไม่มีลักษณะตายตัว แต่เร่งเร้าด้วยโจทย์ที่ท้าทายขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆวัน Continue reading Doc Alert 2 คนสารคดีเข้ม เน้นคุณภาพ ปี2