Doc Alert 2 คนสารคดีเข้ม เน้นคุณภาพ ปี2

โครงการประกวดสารคดี Doc Alert ปีที่ 2 กลับมาอีกครั้ง หลังจากประสบความสำเร็จจากครั้งที่ 1 อย่างงดงาม จนได้ทีมสารคดีนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง พร้อมพัฒนาสื่อสารคดีได้ในหลายรูปแบบใกล้เคียงกับระดับมืออาชีพ


ในครั้งที่ 2 นี้ท้าทายกว่า เมื่อนักสื่อสารรุ่นใหม่ต้องประชันกันในหัวข้อ ศาสตร์พระราชา อยู่รอด อยู่อย่างพอเพียง อยู่อย่างยั่งยืน เพื่อผลิตสารคดีความยาว 22-25 นาที และร่วม Workshop การผลิตสารคดีครบทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การหาแรงบันดาลใจ ออกแบบโครงเรื่อง การเขียน Treatment เรียบเรียง Logline ที่น่าจดจำ จนนำไปสู่ขั้นตอนการถ่ายทำและตัดต่อจนสำเร็จเป็นสารคดีที่สามารถฉายให้ในช่องสาธารณะได้จริง

Doc Alert Seminar_๑๘๐๖๒๐_0066.jpg

Doc Alert Seminar_๑๘๐๖๒๐_0067.jpg

ซึ่งโครงการ Doc Alert 2 เป็นที่สนใจของเหล่านักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย รวมทีมละไม่เกิน 3 คน ต้องพัฒนาโจทย์ภายใต้การอบรมที่เข้มข้น 3 วัน 2 คืน โดยเหล่าพี่เลี้ยงนักทำสารคดีจาก บริษัท ดอคคิวเมเนีย จำกัด คุณชนินทร์  ชมะโชติ /หัวหน้าโครงการ CEO บจก. ดอคคิวเมเนีย ซึ่งพี่เลี้ยงทุกท่านล้วนมีประสบการณ์ทำสารคดีทั้งในไทยและต่างประเทศ หลากหลายสไตล์สารคดี ต่างแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน และกระตุ้นให้นักสื่อสารสารคดีสายเลือดใหม่ต้องพร้อมคิดนอกกรอบอยู่ตลอดเวลา ภายในเวลาที่กำหนด เพื่อให้เห็นเทรนด์การสื่อสารต่อสังคม

12.jpg

19.jpg

Workshop มีบรรยากาศเข้มข้น ท้าทายการเรียนรู้ของทุกทีม โดย“Doc Alert ปี 2” จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม ซินนามอน เรสซิเดนซ์

หัวข้อของกิจกรรม Workshop ถูกออกแบบอย่างเป็นพลวัตร ตามศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่ไม่มีลักษณะตายตัว แต่เร่งเร้าด้วยโจทย์ที่ท้าทายขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆวัน บรรยายโดยวิทยากร/พี่เลี้ยง แบ่งหัวข้อการบรรยายออกเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้

28.jpg

  • การเลือกจับประเด็นสารคดีให้น่าสนใจ วิธีคิด มุมมองการเล่าเรื่องที่แตกต่างและ Trend ที่เปลี่ยนแปลงของสารคดีโลก  (บรรยายโดย ธเนศ รัตนกุล)
  • บทสารคดีและการเล่าเรื่อง วิธีพัฒนาโครงสร้างการเล่าเรื่อง การเล่าเรื่องยาวอย่างไรให้สนุก (บรรยายโดย แก้วขวัญ เรืองเดชา)

Doc Alert Seminar_๑๘๐๖๒๐_0040.jpg

Doc Alert Seminar_๑๘๐๖๒๐_0053.jpg

  • การสื่อสารความหมายด้วยภาพในงานสารคดี ภาพและอารมณ์ องค์ประกอบการจัดวางและเทคนิคต่าง ๆ ของภาพสารคดี (บรรยายโดย คุณกฤษณะ ฟูศรี)
  • ถอดบทเรียน ร่วมพูดคุยวิจารณ์ผลงานสารคดีจาก Doc Alert ปีที่ 1 สู่การปรับและประยุกต์ในงานสารคดีของตนเอง (บรรยายโดย บรรพ์ โกศัลวัฒน์)

29.jpg

Doc Alert Seminar_๑๘๐๖๒๐_0112.jpg

 

​นักศึกษาเข้าร่วม Workshop มีจำนวน 5 ทีม (จาก 4 มหาวิทยาลัย) ดังนี้

  1. Ainoo Doc จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. แก้วตา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  3. ดวงใจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  4. เราสองสามคน มหาวิทยาลัยนเรศวร
  5. ฟลอยพาบุษกะสมไปทำสารคดีหน่อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Doc Alert Seminar_๑๘๐๖๒๐_0132.jpg

Doc Alert Seminar_๑๘๐๖๒๐_0149.jpg

14.jpg

Doc Alert Seminar_๑๘๐๖๒๐_0269