ตอน 5 กาแฟใต้ร่มพระบารมี

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรมและการทำไร่เลื่อนลอย ที่บ้านปางขอน จ.เชียงราย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ในที่สุดหมู่บ้านปางขอนก็กลายเป็นแหล่งผลิตกาแฟคุณภาพดี มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ภายใต้การดูแลของโครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านปางขอน