“ชาวนาน้อย” สารคดีตามติดชีวิตเด็กรักข้าว ชนะเลิศโครงการ Doc Alert ปี 2

สารคดีเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ทำงานเป็นทีม และผลักดันให้ผู้คนมีสายตาที่ลึกซึ้งต่อโลกใบนี้

DSC06804.jpg

โครงการประกวดสารคดีระดับอุดมศึกษา Doc Alert ปีที่ 2 เฟ้นหานักทำสารคดีรุ่นใหม่จากรั้วอุดมศึกษา โดยมีทีมนักสารคดีสนใจเข้าประกวดร่วมทั้งหมดกว่า 30 ทีมจากทั่วประเทศ และคัดเลือกจนเหลือเพียง 5 ทีมสุดท้ายเท่านั้น
Continue reading “ชาวนาน้อย” สารคดีตามติดชีวิตเด็กรักข้าว ชนะเลิศโครงการ Doc Alert ปี 2

ตอน 6 งานที่ไม่มีวันหยุด เพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดิน

ตั้งแต่ ปี ๒๕๒๔ จนถึงปัจจุบัน ตลอด ๓๗ ปี สำนักงาน กปร. มุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางประสานความร่วมมือ สนองพระราชดำริอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำมาซึ่งประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ ในการแก้ปัญหา ดิน น้ำ ป่าไม้ เกษตรกรรม อาชีพ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ก่อเกิดทฤษฎีการพัฒนาและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกระจายไปทั่วประเทศ