“ชาวนาน้อย” สารคดีตามติดชีวิตเด็กรักข้าว ชนะเลิศโครงการ Doc Alert ปี 2

สารคดีเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ทำงานเป็นทีม และผลักดันให้ผู้คนมีสายตาที่ลึกซึ้งต่อโลกใบนี้

DSC06804.jpg

โครงการประกวดสารคดีระดับอุดมศึกษา Doc Alert ปีที่ 2 เฟ้นหานักทำสารคดีรุ่นใหม่จากรั้วอุดมศึกษา โดยมีทีมนักสารคดีสนใจเข้าประกวดร่วมทั้งหมดกว่า 30 ทีมจากทั่วประเทศ และคัดเลือกจนเหลือเพียง 5 ทีมสุดท้ายเท่านั้น

โดยการแข่งขันครั้งที่ 2 นี้ท้าทายกว่า เมื่อนักสื่อสารรุ่นใหม่ต้องประชันกันในหัวข้อ ก้าวของเรา ๙ ต่อที่พ่อทำ ศาสตร์พระราชา อยู่รอด อยู่อย่างพอเพียง อยู่อย่างยั่งยืน” เพื่อผลิตสารคดีความยาว 22-25 นาที และร่วม Workshop การผลิตสารคดีครบทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การหาแรงบันดาลใจ ออกแบบโครงเรื่อง การเขียน Treatment เรียบเรียง Logline ที่น่าจดจำ จนนำไปสู่ขั้นตอนการถ่ายทำและตัดต่อจนสำเร็จเป็นสารคดีที่สามารถออกอากาศในช่อง NEW 18 ในวันที่ 6 , 7 และ 15 ตุลาคม 2561

DSC07186.jpg

วันที่ 20 กันยายน 2561 จึงเป็นการประกาศมอบรางวัลอย่างเป็นทางการ ณ สตูดิโอ New 18 โดยการสนับสนุนของ คุณชนินทร์ ชมะโชติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอดคิวเมเนีย จำกัด คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดร.ประภา เหตระกูลศรีนวดนัด ประธานที่ปรึกษาบริษัท ดีเอ็น บรอดคาสต์ จำกัด NEW 18 และ ธนัยนันท์ ธนันปพัฒน์  ตัวแทนสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริกองทุนสื่อสร้างสรรค์
ภาคีทั้งหมดเป็นเกียรติในการมอบรางวัลให้กับทีมชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย

DSC07077.jpg


รางวัลชนะเลิศ

Award-1.mp4_snapshot_00.19.jpg
“ชาวนาน้อย”
DSC07125.jpg
ทีมเราสองสามคน มหาวิทยาลัยนเรศวร

DSC07013

“ชาวนาน้อย”

ทีมเราสองสามคน มหาวิทยาลัยนเรศวร

น.ส.พรรณนิภา แก้วเดียว (พลอย)  น.ส. ณิชารีย์ โสภา (หยก) น.ส. ปัณฑารีย์ พรมจาด (เฟรน)

รางวัลชนะเลิศ 80,000 บาท


รางวัลรองชนะเลิศ

Award 2.mp4_snapshot_00.18.jpg
“Daydreamer
DSC07182.jpg
ทีมฟลอยพาบุษกะสมไปทำสารคดีหน่อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

DSC06999
“Daydreamer

ทีมฟลอยพาบุษกะสมไปทำสารคดีหน่อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

น.ส. ณัฐริยา โสสีเทา  น.ส. บุญธิดา ศิริเรื่องกิตติ์ น.ส. บุษกร รุ่งสว่าง

รางวัลรองชนะเลิศ 50,000 บาท


รางวัลชมเชย

Award ชมเชย.mp4_snapshot_00.31.jpg
“The Last Spoonsmith
DSC07115.jpg
ทีม Ainoo Doc จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

DSC06988

“The Last Spoonsmith

ทีม Ainoo Doc จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย ทิฆัมพร บุญมี  นาย สรรชัย ชัชรินทร์กุล  นาย ชยากร พลพิมพ์

รางวัลชมเชย 5,000 บาท


 

“เราทราบข้อจำกัดทางเทคนิคของนักศึกษาในการผลิตสารคดี แต่ด้วยข้อจำกัดเหล่านี้ทำให้พวกเขาพยายามถ่ายทอดเรื่องราวให้มากกว่ามุ่งเน้นอุปกรณ์เครื่องมือถ่ายทำ จะเห็นได้ว่างานที่ชนะเลิศไม่ได้เน้นเรื่องเทคนิคเป็นหลัก แต่เป็นการเรียบเรียงเรื่องราวที่ลื่นไหล ไม่หลุดประเด็น ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี หลังจากโครงการนี้ พวกเขาก็สามารถเรียนรู้อุปกรณ์และเทคนิคอื่นๆตามมาได้ แต่เรื่องราวที่ถ่ายทอด ต้องเป็นหัวใจหลักเสมอในการทำสารคดี”

ชนินทร์ ชมะโชติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอดคิวเมเนีย จำกัด และผู้ดำเนินโครงการ กล่าว

DSC07192
ชนินทร์ ชมะโชติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอดคิวเมเนีย จำกัด

 

ผลงานทั้งหมดเป็นความทรงจำที่จะเป็นก้าวแรกที่พวกเขากรุยทางเป็นนักเล่าเรื่องมืออาชีพในอนาคต และยังเป็นก้าวสำคัญต่อวงการสารคดีไทยที่จะไม่หยุดเดินหน้าพัฒนาสิ่งดีๆให้แก่วงการสารคดี

สารคดีที่ได้รางวัลทั้ง 3 เรื่อง สามารถติดตามได้ทางช่อง NEW 18 ออกอากาศในวันที่ 6,7 และ 13 ตุลาคม 2561 ที่จะถึงนี้

แล้วพบกันใหม่กับโครงการ Doc Alert ปีที่ 3 ในปี 2562

 

DSC07140DSC07144DSC07094DSC07089DSC07086DSC07060DSC07045DSC07064DSC07053DSC07034DSC07028