ตอน 5 กาแฟใต้ร่มพระบารมี

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรมและการทำไร่เลื่อนลอย ที่บ้านปางขอน จ.เชียงราย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ในที่สุดหมู่บ้านปางขอนก็กลายเป็นแหล่งผลิตกาแฟคุณภาพดี มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ภายใต้การดูแลของโครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านปางขอน

 

Insight Thainess : The Art of Andaman Batik Fabric

The dawning sun is weaving its bright light over the land filling every life with cheers and energy.  The local inhabitants of Ko Yao Noi, an island of Phang Nga province begin their day’s work early.  Some fishermen are heading back ashore, ready to trade their catch for some cash.  Both the land and the sea here offer abundant natural resources for the locals, whose simple yet graceful daily routines are depicted on local handicraft items.

As a time-honoured work of art that reflects the local way of life, batik fabric with colourful patterns has long represented the unique identity of people in Southern Thailand and the Malay Peninsula.  Inspired by the natural surroundings, batik artists sketch images of various objects; such as; flowers, sea waves and marine creatures, on the fabric. Such patterns depict the artists’ real-life experience and, therefore, vary from one area to another. Yet there is one concept that all batik pieces represent: life overflowing with happiness and merriment.

Documania

http://www.documaniabangkok.com

Tourism Authority of Thailand

http://www.tatnews.org

Insight-Thainess-Episode-3-The-Art-of-Andaman-Batik-Fabric.mp4_snapshot_00.05Insight-Thainess-Episode-3-The-Art-of-Andaman-Batik-Fabric.mp4_snapshot_01.43Insight-Thainess-Episode-3-The-Art-of-Andaman-Batik-Fabric.mp4_snapshot_01.52Insight-Thainess-Episode-3-The-Art-of-Andaman-Batik-Fabric.mp4_snapshot_02.33

Insight Thainess : The Riviera of the Salt Field

The Gulf of Thailand is an area full of marine resources and coastal resources, rich with shrimps, mussels, crabs, and fish. On the lowland coastal plain ranging from Samut Sakhon, Samut Songkhram and Phetchaburi province, there are local farmers who make salt from seawater.

Ban Laem district has many white fields, which is a product of the seawater of the Gulf of Thailand. Seawater is released into the pond to wait for the change to become crystallized white salt and full of nutritional value. Thai people transform locally available ingredients into processed food; it is even used as a flavoring for Thai desserts.

Bang Tabun residents bring salt to use when making some local products; such as, shrimp paste, fish sauce and other kinds of seafood products. The riviera road along the coastline of the Gulf of Thailand is always open for travelers to have new experiences.

Documania
www.documaniabangkok.com
Tourism Authority of Thailand
www.tatnews.org

Insight-Thainess-Episode-2-The-Riviera-of-the-Salt-Field.mp4_snapshot_00.14Insight-Thainess-Episode-2-The-Riviera-of-the-Salt-Field.mp4_snapshot_00.28Insight-Thainess-Episode-2-The-Riviera-of-the-Salt-Field.mp4_snapshot_00.58Insight-Thainess-Episode-2-The-Riviera-of-the-Salt-Field.mp4_snapshot_02.57Insight-Thainess-Episode-2-The-Riviera-of-the-Salt-Field.mp4_snapshot_03.08

Insight Thainess : “Mango with Sticky Rice”

Noting can beat Mango in the mid-summer. A chorus of cicadas is the rhythm and signal of summer, as well as the time for plenty of seasonal fruits. Amphawa, Samut Songkhram is one of the Thai communities that lives a simple lifestyle among various fruit orchards. The fruits that blossom and grow here are mostly coconuts, pomelos, lychees, and mangos.


Mango is a popular Thai homegrown fruit tree for shade, and we use the mango for consumption. The Thai people use creativity to select what surrounds them to make as food. The Thais also have wisdom in wisely making good use of the fruit production. They will carefully pick the old mangos from its tree to ripen for the sweet-sour taste, which the Thais believe that they give a refreshing fragrance and are best to be served with sticky rice and coconut milk. “Mango with Sticky Rice” is best served during summertime. This is the simplest happiness you can easily find in a Thai household.
.
Documania
www.documaniabangkok.com
Tourism Authority of Thailand
www.tatnews.org

Insight-Thainess-Episode-1-Mango-with-Sticky-Rice.mp4_snapshot_01.40_[2018.07.05_15.08.49]

Insight-Thainess-Episode-1-Mango-with-Sticky-Rice.mp4_snapshot_02.59_[2018.07.05_15.10.18]

The Youngest Buffalo Jockey

When ordinary boys ride bicycles. He ride a racing buffalo.

Meet Hon, 11 years old. the youngest buffalo jockey.

He risks his life to become a master of buffalo racing

Buffalo Racing Festival, in Chonburi. It’s one of the most celebrated events in Thailand. The event held annually for more than 140 years. Thai jockey ride their buffalos to sprint across a dusty track with incredible speed.

It’s a life-risking business. On the back of the enraged buffalo anything could happen.

120 meter long track of excitement. Where one mistake can cost a life.

Hone competes in the same rank with adult jokey.

His unique balancing skill and extremely light weight make this young lad a formidable opponent.

The faster he makes, the broader he smiles. Only true passion can unleash the power inside.


The event was initiated as a way to express gratitude to buffaloes after working for farmers throughout the year. Apart from the must-see buffalo racing, the week-long festival is offering a wide range of fun-filled activities that have been created to also mark the importance of the buffalo; such as, the Most Healthy Buffalo Contest, Buffalo Fashion Contest and a parade of beautifully-decorated buffalo carts. Other highlights include a Miss Farmer Beauty Contest, Amulet Contest and Thai Martial Arts Contest.


Cinematographed by

Piya Khaisaengthong

Kriangkrai Sudprasoet

 

Could we live with Big brothers?

How can we reduce risks and improve life of all elephants?

Creating the haven for them is an answer.


Baan Tha Klang village in Surin province, Thailand, is a hallmark of Asian elephant’s sanctuary.

Its unique and innovative concept aims at improving the living conditions of captive elephants.

By providing economic sustainability for their mahouts through responsible volunteer tourism.

The 180+ elephants present in the Surin Elephant Study Center.

The Surin Project helps improving these living conditions

and give these elephants the opportunity to roam freely and behave naturally.

Make them stay off Bangkok’s streets.


This is the only place on the planet that shows how human can be harmonized with big brothers.

Care and respect


One Moment: Documania

Cinematographer

Piya Khaisaengthong

Son of The Ocean

What makes you are a good diver?

Hi-tech equipment, best instructors or money?

You need nothing, if you were ‘Son of the Ocean’


Moken are a tribe in the Andaman Sea, Thailand

They live a semi-nomadic lifestyle.

90% of their life depend on the ocean

Which make them become the real life mermaid.


They can hold breath twice longer than us.

They can see underwater clearly even 4 meters away.

The Moken live off the sea’s creatures and plants by using simple tools such as nets and spears to forage for food.

Scientists have discovered that young Moken children have underwater vision that’s twice as good as European children of the same age.

They drew public attention in 2004, when most of them managed to escape the devastating Indian Ocean tsunami that killed more than 250,000 people by relying on their intimate knowledge of the sea.


Thanks to the vast ocean,

Their best life instructor.


This is one of our beloved project in 2017.
A feature documentary film “Conman and the Sea”

handbill-a4-conman-f