ตอนที่ ๕ ฟื้นป่า ฟื้นคน ที่ป่าชุมชนเขาซับแกงไก่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการฟื้นฟูป่าชุมชนเขาซับแกงไก่ จ.ลพบุรี ไว้เป็นโครงการอันเนื่องพระราชดำริ นับแต่นั้นมา ชุมชน วัด  ส่วนราชการและโรงเรียนได้ร่วมแรงร่วมใจฟื้นฟูป่าจนกลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง

ตอน 08 สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย

ย้อนกลับไป เมื่อ ๕๕ ปีก่อน สมัยครั้งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดาร  พระองค์ทอดพระเนตรเห็นถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่และการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจตระเวนชายแดนที่เสี่ยงภัยต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ

จึงพระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้ง ‘มูลนิธิสงเคราะห์ตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัวในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้นเพื่อช่วยเหลือสวัสดิการของตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัวที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต อีกทั้งได้ก่อตั้ง “โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า” ในเวลาต่อมา เพื่อเป็นโรงพยาบาลพักฟื้นสำหรับตำรวจตระเวนชายแดนหลังจากได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่

ตอน 07 ศาสตร์พระราชา ดิน น้ำ ป่า คน ล้วนผูกพัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานแนวพระราชดำริและทรงทำเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงความผูกพันเกื้อกูลของดิน น้ำ ป่าและคน มาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์ ในวันนี้ศาสตร์แห่งพระราชา กำลังขยายผล และสานต่อประโยชน์สุขไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาค

วันนี้ ชาวบ้านได้ฟื้นฟูป่าไม้ให้คืนกลับมา พร้อม เรียนรู้วิธีอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน ด้วยแนวพระราชดำริปลูกป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔อย่าง
เมื่อป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร เป็นแหล่งอาหาร ฟื้นผืนดินแล้งให้กลับเป็นพื้นที่เกษตรกรรมได้อีกครั้ง

“ชาวนาน้อย” สารคดีตามติดชีวิตเด็กรักข้าว ชนะเลิศโครงการ Doc Alert ปี 2

สารคดีเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ทำงานเป็นทีม และผลักดันให้ผู้คนมีสายตาที่ลึกซึ้งต่อโลกใบนี้

DSC06804.jpg

โครงการประกวดสารคดีระดับอุดมศึกษา Doc Alert ปีที่ 2 เฟ้นหานักทำสารคดีรุ่นใหม่จากรั้วอุดมศึกษา โดยมีทีมนักสารคดีสนใจเข้าประกวดร่วมทั้งหมดกว่า 30 ทีมจากทั่วประเทศ และคัดเลือกจนเหลือเพียง 5 ทีมสุดท้ายเท่านั้น
Continue reading “ชาวนาน้อย” สารคดีตามติดชีวิตเด็กรักข้าว ชนะเลิศโครงการ Doc Alert ปี 2

ตอน 6 งานที่ไม่มีวันหยุด เพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดิน

ตั้งแต่ ปี ๒๕๒๔ จนถึงปัจจุบัน ตลอด ๓๗ ปี สำนักงาน กปร. มุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางประสานความร่วมมือ สนองพระราชดำริอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำมาซึ่งประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ ในการแก้ปัญหา ดิน น้ำ ป่าไม้ เกษตรกรรม อาชีพ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ก่อเกิดทฤษฎีการพัฒนาและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกระจายไปทั่วประเทศ

These kids rock “Doc Alert 2”! The new young documentary filmmakers are about to come out of shells

Making a documentary film is a great way to engage students and develop a wide range of skills. We wish the universities around Thailand will develop more programs to encourage the student to challenge themselves.

Doc Alert2 แถลงข่าว_180724_0020.jpg

Doc Alert2 แถลงข่าว_180724_0010.jpg

“Doc Alert 2” is the documentary filmmaking workshop and challenge combines in-class instruction with hands-on experience in non-fiction storytelling. Designed by Documania Co., Ltd, students will learn to cultivate ideas, shooting techniques, pitching, and public presentation skills. They also will gain an understanding of the roles directors, producers, cinematographers, sound mixers, and editors play in film production. Working in teams, students will produce a short observational film.

The 3 days of intensive training has been passed. It filled with an emotional rollercoaster.

It was excellent for developing the children’s speaking and listening skills, as they had to take responsibility for preparing questions and carrying out an interview. It was great to see them working as a team.

Doc Alert2 แถลงข่าว_180724_0012.jpg

Doc Alert2 แถลงข่าว_180724_0047.jpg

Doc Alert2 แถลงข่าว_180724_0026.jpg

Chanin Chamachote, the CEO of Documania Co.,ltd gave a press announcement with a support from Thai Media Fund, DN Broadcast co., Ltd and Royal Initiative Discovery Foundation. We talked about the future of the world wide’s taste of documentary trend that we should achieve and how to encourage Thai students to break their mundane boundaries. The program revealed the 5 teams from 4 universities (but only 1 will be the winner) all their works will be released on the NEW18 channel.

Doc Alert2 แถลงข่าว_180724_0016.jpg

 

Doc Alert2 แถลงข่าว_180724_0033.jpg

It’s time to prove that student documentary is not just a flashy style.
Good storytelling comes from within. True documentaries reflect honesty, passion, and the connection a director makes with his subject. And Doc Alert 2 will be the good start.

This slideshow requires JavaScript.

 

Insight Thainess : Gold from the Ancients

The remains of an ancient city tell a story of its glorious past. The architectural legacy of the once prosperous kingdom of Sukhothai is a testimony of the predominant temples that existed in this former capital of Siam. After nearly a millennium, the glory of this ancient city is still evident, arousing visitors’ imagination and desire to search for its timeless heritage.

The small community of Si Satchanalai is where exquisite handicraft articles are produced. It began with a Chinese goldsmith named Chuea Wongyai, who bestowed his craftsmanship on local artisans, enabling them to inherit and continue the master goldsmith’s expertise in Siam.

The secret of the beauty of ancient gold ornaments has been passed on to the present generation. Some patterns have been modified and more techniques have been created to interlace gold filaments with gold beads of varying designs. Such secret is the hallmark of Ban Thong Som Samai, whose gold articles are characterized by unrivaled craftsmanship.

Ban Thong Som Samai’s goldsmiths have played a major role in re-introducing Sukhothai’s gold ornament tradition. Their carved golden articles are modeled after the architecture of the ancient structures of the Si Satchanalai Historical Park. Today, Sukhothai gold not only manifests superior beauty but also tells a vivid story of the once glorious kingdom.

 

Documania

http://www.documaniabangkok.com

Tourism Authority of Thailand

http://www.tatnews.org

Insight-Thainess-Episode-4-Gold-from-the-Ancients.mp4_snapshot_00.32_[2018.07.17_15.26.51]Insight-Thainess-Episode-4-Gold-from-the-Ancients.mp4_snapshot_01.01_[2018.07.17_15.27.03]Insight-Thainess-Episode-4-Gold-from-the-Ancients.mp4_snapshot_01.34_[2018.07.17_15.28.19]Insight-Thainess-Episode-4-Gold-from-the-Ancients.mp4_snapshot_01.54_[2018.07.17_15.27.13]Insight-Thainess-Episode-4-Gold-from-the-Ancients.mp4_snapshot_03.40_[2018.07.17_15.27.43]

Insight Thainess : The Art of Andaman Batik Fabric

The dawning sun is weaving its bright light over the land filling every life with cheers and energy.  The local inhabitants of Ko Yao Noi, an island of Phang Nga province begin their day’s work early.  Some fishermen are heading back ashore, ready to trade their catch for some cash.  Both the land and the sea here offer abundant natural resources for the locals, whose simple yet graceful daily routines are depicted on local handicraft items.

As a time-honoured work of art that reflects the local way of life, batik fabric with colourful patterns has long represented the unique identity of people in Southern Thailand and the Malay Peninsula.  Inspired by the natural surroundings, batik artists sketch images of various objects; such as; flowers, sea waves and marine creatures, on the fabric. Such patterns depict the artists’ real-life experience and, therefore, vary from one area to another. Yet there is one concept that all batik pieces represent: life overflowing with happiness and merriment.

Documania

http://www.documaniabangkok.com

Tourism Authority of Thailand

http://www.tatnews.org

Insight-Thainess-Episode-3-The-Art-of-Andaman-Batik-Fabric.mp4_snapshot_00.05Insight-Thainess-Episode-3-The-Art-of-Andaman-Batik-Fabric.mp4_snapshot_01.43Insight-Thainess-Episode-3-The-Art-of-Andaman-Batik-Fabric.mp4_snapshot_01.52Insight-Thainess-Episode-3-The-Art-of-Andaman-Batik-Fabric.mp4_snapshot_02.33

Doc Alert 2 คนสารคดีเข้ม เน้นคุณภาพ ปี2

โครงการประกวดสารคดี Doc Alert ปีที่ 2 กลับมาอีกครั้ง หลังจากประสบความสำเร็จจากครั้งที่ 1 อย่างงดงาม จนได้ทีมสารคดีนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง พร้อมพัฒนาสื่อสารคดีได้ในหลายรูปแบบใกล้เคียงกับระดับมืออาชีพ

Continue reading Doc Alert 2 คนสารคดีเข้ม เน้นคุณภาพ ปี2

Doc Alert 2 เดินสาย 15 มหาวิทยาลัยสู่การประกวดสารคดีระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 2

โครงการประกวดสารคดี Doc Alert ปีที่ 2 กลับมาอีกครั้ง หลังจากประสบความสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยจากครั้งที่ 1 จนได้ทีมที่มีความพร้อมในการผลิตสื่อสารคดีมืออาชีพ โดยในครั้งที่ 2 นี้ท้าทายนักสื่อสารรุ่นใหม่ด้วยหัวข้อ “ศาสตร์พระราชา อยู่รอด อยู่อย่างพอเพียง อยู่อย่างยั่งยืน” เพื่อผลิตสารคดีความยาว 22-25 นาที และร่วม Workshop การผลิตสารคดีทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การหาแรงบันดาลใจ ออกแบบโครงเรื่อง การเขียนTreatment จนนำไปสู่ขั้นตอนการถ่ายทำและตัดต่อจนสำเร็จเป็นสารคดีที่สามารถฉายให้กับสาธารณะ

Continue reading Doc Alert 2 เดินสาย 15 มหาวิทยาลัยสู่การประกวดสารคดีระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 2