Doc Alert 2 : Documentary Competition

 

เก้าของเรา9ต่อที่พ่อทำ

หลักเกณฑ์การประกวดและการพิจารณา โครงการประกวดสารคดี Doc Alert ปีที่ 2  พ.ศ.2561

โดยบริษัท ดอคคิวเมเนีย จำกัด

1.หัวข้อการประกวด

ศาสตร์พระราชา อยู่รอด อยู่อย่างพอเพียง อยู่อย่างยั่งยืน

2.คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 1. ต้องเป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ในวันสมัครเข้าร่วมโครงการ
 2. ต้องสมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน
 3. ต้องมีหนังสือรับรองจากคณบดี หรืออาจารย์ที่ปรึกษากลุ่ม รับรองสถานภาพของนักศึกษาทั้งทีม

3.ลักษณะของผลงาน

 1. สารคดีที่นำเสนอเรื่องราวของคนที่นำศาสตร์พระราชาไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ และสามารถอยู่รอด อยู่อย่างพอเพียง อยู่อย่างยั่งยืน
 2. ผลิตเป็นผลงานวีดีโอในระบบ FULL HD ความยาว 22-25 นาที
 3. ต้องเป็นผลงานใหม่ที่ผลิตขึ้นเฉพาะโครงการนี้โดยเฉพาะ
 4. ต้องเป็นผลงานที่บันทึกจากเหตุการณ์ บุคคล และสถานที่จริง โดยไม่มีการจัดฉากในทุกกรณี
 5. ส่งผลงานเป็น File MOV

4.เงื่อนไขการส่งผลงาน

 1. ผู้สมัครส่งผลงานที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์นี้ สามารถส่งผลงานได้ไม่เกินทีมละ 1 ผลงาน
 2. ผู้สมัครต้อง Download ใบสมัครจาก Website Documaniabangkok.com หรือ Facebook Documaniabangkok , Facebook DocAlert แล้วกรอกรายละเอียดที่ระบุในใบสมัคร พร้อมแนบหนังสือรับรองจากคณะ แล้วส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท ดอคคิวเมเนีย จำกัด เลขที่ 78 ซอยวิภาวดีรังสิต 17 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 วงเล็บมุมซองว่า “โครงการ Doc Alert”
 3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องจัดหาอุปกรณ์การผลิตเอง สมาชิกในทีมต้องแบ่งหน้าที่กันเขียนบท ถ่ายทำ และตัดต่อทั้งภาพและเสียงด้วยตนเอง
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องได้รับอนุญาตให้เผยแพร่จากบุคคลที่ปรากฏในสารคดี และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยเรื่องลิขสิทธิ์ และกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
 5. บริษัท ดอคคิวเมเนีย จำกัด สงวนสิทธิ์เรียกรางวัลคืนทั้งหมด หากพิสูจน์ยืนยันได้ว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานเก่า หรือเคยเผยแพร่ในสื่อใดสื่อหนึ่งมาแล้ว หรือเป็นผลงานที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือละเมิด กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ หรือละเมิดกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
 6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. ผลงานที่ได้รับรางวัลเป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่างผู้ส่งผลงาน และ บริษัท ดอคคิวเมเนีย จำกัด
 8. ผู้ส่งผลงานที่ได้รับรางวัลยินยอมให้ บริษัท ดอคคิวเมเนีย จำกัด เผยแพร่ผลงานทางสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล และ Social Media ได้ โดยไม่สามารถเรียกร้องผลประโยชน์ได้

5.มูลค่ารางวัล

รางวัลที่ 1 เงินสด    80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

รางวัลที่ 2 เงินสด    50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

รางวัลที่ 3 เงินสด    30,000 บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน)

6.ระยะเวลาการประกวด

๑. ส่งใบสมัคร ชื่อสารคดี แนวคิด และเทคนิคการนำเสนอภายในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม

พ.ศ.๒๕๖๑

๒. ประกาศรายชื่อทีมพร้อมเรื่องและแนวคิดที่ได้รับคัดเลือก และเเถลงข่าวทีมที่ได้เข้ารอบ

Workshop ภายในเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

๓. เรื่องและแนวคิดที่ได้รับคัดเลือก จะได้รับสิทธิ์เข้าการอบรมทำ Workshop การผลิต

สารคดีระดับมืออาชีพที่ กรุงเทพฯ ต้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

(ยกเว้นค่าเดินทางที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องออกเอง)

๔. ระยะเวลาในการผลิต ๓ เดือน (พฤษภาคม-กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๑)

๕. กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ ๓๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๖. กำหนดการตัดสินรางวัลภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ บริษัท ดอคคิวเมเนีย จำกัด

Tel : 02-159-0158

Fax : 02-159-0162

 

Download ใบสมัคร doc alert 2

Please send a completed submission form to anggarb@documaniabangkok.com 

Documania Co.,Ltd 78 Soi Vibhavadi Rangsit 17 Chatuchak, Bangkok , Thailand 10900

Phone : +66 2159 0158 Fax : +66 2159 0162


 

Doc Alert year 2 is a juried competition, open to any student filmmaker. Works will be considered for competition only if they are of a total running time of 22 – 25 minutes and were completed after September 30, 2017.

All qualified entries must be independently produced and financed. Films produced, financed or developed by a major film studio or television network are ineligible for competition.

We would welcome you to our workshop, providing knowledge and ideas to expand your creativity in professional documentary processes.

13912865_1763738577172160_3326413025597119460_n.jpg

Register for our hands-on documentary making workshop and discover how you can turn a normal interview into an opportunity to craft an engaging and dynamic story. This workshop complements the skills taught in Doc Alert Documentary Workshop,

The Workshop will feature a discussion of a storytelling process and how to draw an interesting story from a subject. Topics covered will include how to get a subject to relax and open up, the importance of asking open-ended questions, and how to find a story in an interview.

14034964_1763730090506342_5530887304710811593_n.jpg

13938563_1761924297353588_514230111486892419_n.jpg

13895097_1762598773952807_3966537143495260609_n.jpg

13882169_1761923744020310_1275518347545851129_n.jpg

13886485_1761923800686971_1182566015652957628_n.jpg

Jpeg

DCIM100MEDIADJI_0067.JPG

The competition committee reserves the right to determine the eligibility of any project

cropped-unnamed1.png